Добре дошли! Вход | Регистрация
 • Сигурен сайт

  Оригинални продукти

 • Бърза доставка

  до 3 дни

 • Телефон

  0884056715

 • Наложен платеж

  заплащане при доставка

Количката е празна!

Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно който "www.Scosmetics.net" предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.Scosmetics.net. Тези условия обвързват всички потребители.
2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.Scosmetics.net , съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.Scosmetics.net не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "Купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Количка"-та. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. "www.Scosmetics.net" си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "www.Scosmetics.net" уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.
 
II. ДОСТАВКА
 
7. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, "www.Scosmetics.net" се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. "www.Scosmetics.net" не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на "www.Scosmetics.net". В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, "www.Scosmetics.net" не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от "www.Scosmetics.net" са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката "www.Scosmetics.net" не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "www.Scosmetics.net" се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
10. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.Scosmetics.net.

11. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява "www.Scosmetics.net"  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.Scosmetics.net.

14.  Всеки потребител, независимо дали...